Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via info@butchery.nl. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.
Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)